MAS Javni uvid

Master rad na temu „Društvena uloga i efekti masmedijskih praksi“ kandidata Ivane Joksimović, studenta master akademskih studija na master akademskom programu Kultura i komunikacije dostupan je za javni uvid u periodu od 27. 06. 2019. do 12. 07. 2019. godine u Sekretarijatu Škole.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa