Početak nastave 2019/20

Novu školsku godinu počinjemo već prvog oktobra pripremnim aktivnostima a prvi nastavni dan u jesenjem semestru zakazujemo za ponedeljak 7. oktobar 2019. godine u 09:00 časova,

Rapored časova po godinama i studijskim grupama biće objavljen do kraja septembra i dostavljen studentima elektronskom poštom.

Molimo studente koji još nisu osposobili svoje naloge elektronske pošte na školskom serveru (ime.prezime@viskom.ac.rs) da to učine što pre. Ukoliko imate tehničke teškoće, nemate pristupne parametre molimo vas javite se u Studentsku službu.

Studentska služba

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa