Početak školske 2022/23 godine

Početak jesenjeg semestra ujedno je i početak nove školske godine. Prva radna sedmica počinje u ponedeljak 10. 10. 2022. godine sa rasporedom nastave koji je utvrđen za sve godine i smerove studija.

Prvog radnog dana u jesenjem semestru biće održan uvdni svečani čas za sve studente na kome ćemo zajedno sa nastavnicima i saradnicima upoznati studente sa načinima rada, planovima ali i razmeniti ideje i predloge za što bolji rad.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa