Početak školske godine

Početak jesenjeg semestra ujedno je i početak nove školske godine. Prva radna sedmica počinje u ponedeljak 04. 10. 2021. godine sa rasporedom nastave koji je utvrđen za sve godine i smerove studija.

Nastava počinje i do daljnjeg će se odvijati u redovnom obliku u manjim grupama i u učioničkom rasporedu koji uvažava mere distanciranja i lične zaštite protiv širenja Covid19.

Ukoliko epidemiološka situacija bude iziskivala, nastava će se odvijati kombinovano i na online platformama za nastavu a o čemu će studenti i nastavnici biti blagovremeno obavešteni.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa