Praznična pauza

Za vreme novogodišnjih praznika Škola neće raditi od petka 28. decembra 2018. godine do četvrtka 03. januara 2019. godine kada počinjemo sa redovnim radnim vremenom i aktivnostima.

Za državni praznik pravoslavni Božić Škola neće raditi u dane 07. i 08. januara a prvi radni dan posle praznika je 09. januar.

Želimo Vam srećne praznike!

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa