Prijem studenata

Prijem studenata prve godine smerova Komunikacije i Savremene kulture održaće se u petak 01. 10. 2020. godine sa početkom u 11:00 časova u slušaonici S1.

Studente će pozdraviti nastavnici i saradnici Škole a biće upoznati sa osnovnim elementima plana i programa rada i režima studija i rada na Školi.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa