Prolećni semestar

Prolećni semestar počinje 10. februara 2020. a nastava će trajati 15 radnih sedmica prema rasporedu časova. Sedma sedmica je rezervisana za kolokvijumsku nedelju i u njoj se ne odvija nastava već se pram rasporedu aktivnosti obavlaju seminari i kolokvijumi.

U toku ovog semestra aprilski ispitni rok biće održan prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa