Sajam obrazovanja

Obaveštavamo studente i nastvnike da će Škola i ove godine uzeti učešće na Sajmu obrazovanja koji se održava na Beogradskom sajmu istovremeno sa Sajmom knjiga od 21. do 28. oktobra.

Na štandu naše Škole biće promovisani naši studijski programi, naučna i izdavačka delatnost i distribuirani promotivni materijali i naša izdanja.

Pozivamo nastavnike i studente da budu gosti, ali i domaćini, na našem štandu kako bi smo zajednički predstavili našu Školu najširoj javnosti i posetiocima sajma.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa