Osnovne studije

Informacije za studete osnovnih studija


 • Praksa u Crnoj Gori

  Studenti studijskog programa osnovnih akademskih studija Savremene kulture mogu pohađati profesionalnu praksu tokom letnjeg raspusta u Crnoj Gori. U saradnji sa festivalskim ustanovama Grad teatar iz Budve, Ratkovićeve večeri poezije…

 • OAS raspored 15.12.

  Za studente osnovnih akademskih studija Komunikacije i Savremene kulture raspored predmeta po terminima za subotu 15.12.2018. je sledeći: Engleski jezik (Prof. Borivoje Baltezarević) 10:00 – 11:30 Učionica 2 Istorija komuniciranja…

 • OAS raspored 08.12.

  Za studente osnovnih akademskih studija Komunikacije i Savremene kulture raspored predmeta po terminima za subotu 08.12.2018. je sledeći: Engleski jezik (Prof. Borivoje Baltezarević) 10:00 – 11:30 Učionica 2 Istorija komuniciranja…

 • OAS Konsultacije

  Za studente osnovnih akademskih studija Komunikacije raspored predmeta po terminima za subotu 01.12.2018. je sledeći: Istorija komuniciranja (Prof. Dr Nebojša Petrović)  12:00 – 13:30, Učionica 2 Etika javnog komuniciranja (Prof.…

 • Konsultacije OAS 24.11.

  Za studente osnovnih akademskih studija Komunikacije raspored predmeta po terminima za subotu 24.11.2018. je sledeći: Teorija komuniciranja (Prof. Dr Boban Tomić) 10:00 – 11:30 Učionica 2 Istorija komuniciranja (Prof. Dr…

 • Raspored ispita jun

  Ispiti u junskom ispitnom roku će biti održani prema sledećem rasporedu po danima, vremenu i mestu održavanja ispita. Predmeti za koje je predviđeno održavanje pismenog i usmenog ispita će biti…


Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa