Praksa u Crnoj Gori

Studenti studijskog programa osnovnih akademskih studija Savremene kulture mogu pohađati profesionalnu praksu tokom letnjeg raspusta u Crnoj Gori.

U saradnji sa festivalskim ustanovama Grad teatar iz Budve, Ratkovićeve večeri poezije iz Bijelog Polja i Festival MORŽ iz Herceg Novog, Škola organizuje boravak na studentskoj praksi u ovim ustanovama za vreme trajanja festivalskih manifestacija.

Praktikanti će biti raspoređeni na rad na pozicijama koje budu dogovorene za svakog pojedinačnog studenta. Za vreme boravka studentima je obezbeđen smeštaj i ishrana u mestu održavanja prakse.

Zainteresovani studenti treba da se jave u Studentsku službu radi detaljnijih informacija i dogovora oko organizacije prakse.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa