Master konsultacije

Za studente Master akademskih studija Kultura i Komunikacije raspored predmeta po terminima za subotu 01.12.2018. je sledeći:

Interkulturni dijalog (Prof. Dr Nebojša Petrović)  10:00 – 11:30, Učionica 1

Globalne komunikacije (Prof. Dr Vesna Milenković) 12:00 – 13:30 Učionica 1

Metodologija naučno-istraživačkog rada (Prof. Dr Boban Tomić) 14:00 – 15:30 Učionica 1

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa