Master

Informacije za studente master studija


 • MAS raspored 15.12.

  Za polaznike Master programa Kultura i komunikacije raspored konsultacija za subotu 15. 12. 2018. je sledeći: Upravljanje medijskim projektima (Prof. Dr Nenad Perić) 10:00 – 11:30, Učionica 1 Multimedijalno scensko…

 • MAS raspored 08.12.

  Za polaznike Master programa Kultura i komunikacije raspored konsultacija za subotu 08. 12. 2018. je sledeći: Upravljanje medijskim projektima (Prof. Dr Nenad Perić) 10:00 – 11:30, Učionica 1 Multimedijalno scensko…

 • Master konsultacije

  Za studente Master akademskih studija Kultura i Komunikacije raspored predmeta po terminima za subotu 01.12.2018. je sledeći: Interkulturni dijalog (Prof. Dr Nebojša Petrović)  10:00 – 11:30, Učionica 1 Globalne komunikacije…

 • Master raspored

  Za studente Master akademskih studija Kultura i Komunikacije raspored predmeta po terminima za subotu 17.11.2018. je sledeći: Interkulturni dijalog (Prof. Dr Nebojša Petrović)  10:00 – 11:30, Učionica 1 Globalne komunikacije…

 • Master konsultacije

  Za studente Master akademskih studija Kultura i Komunikacije raspored predmeta po terminima za subotu 10.11.2018. je sledeći: Interkulturni dijalog (Prof. Dr Nebojša Petrović)  10:00 – 11:30, Učionica 1 Globalne komunikacije…

 • Teme master radova

  Studenti master studija koji su stekli uslove mogu pristupiti izboru teme i istraživanju za potrebe pisanja master rada. Izbor teme vrši se u predviđenoj proceduri sa predmetnim nastavnikom (budući mentor).…


Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa