Teme master radova

Studenti master studija koji su stekli uslove mogu pristupiti izboru teme i istraživanju za potrebe pisanja master rada. Izbor teme vrši se u predviđenoj proceduri sa predmetnim nastavnikom (budući mentor). Detaljne informacije i uputstva za istraživački rad, temu i kasnije pisanje rada studenti dobijaju na konsultacijama sa predmetnim nastavnicima.

Neophodno je da svaki kandidat popuni obrazac Zahtev i obrazloženje teme koji se nalazi na Download meniju ove stranice. Popunjen obrazac dosatvlja se preko Studentske službe radi odobravanja teme.

 

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa