Studentski pisani radovi

Studenti koji imaju obavezu pisanja ispitnog, seminarskog ili kolokvijumskog rada, dužni su da se pridržavaju odredaba Uputstva o pisanju studentskih radova. U ovom Uputstvu se nalaze sva pravila koja se moraju poštovati, kao i primeri za pisanje svih vrsta studentskih radova.

Uputstvo možete preuzeti u sekciji download na ovoj stranici.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa