Uputstva za studentske radove

Pilikom pisanja i predaje svih vrsta studentskih radova (ispitni, kolokvijumski, seminarski …) obavezno je da se studenti i nastavnici pridržavaju pravila koja su propisana Pravilnikom o studenstkim radovima. Ovaj Pravilnik možete preuzeti u meniju Download.

Takođe je obavezno i dostavljanje Izjave o originalnosti rada čiji obrazac se nalazi u meniju Download kao i u samom Pravilniku.

Svi radovi se mogu dostaviti elektronskim putem u komunikaciji sa nastavnikom ali se štampane verzije radova i izjava moraju dostaviti nastavniku radi polaganja u arhivu studentskih radova.

Sva bliža obaveštenja, uputstva i savete mogu se dobiti od predmetnog nastavnika.

Podaci za uplatu školarine

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Školarina

Poziv na broj: Upisati broj indeksa

Molimo studente da blagovremeno izmiruju dospele rate školarine i zahvaljujemo se onima koji to već čine!

Podaci za ostale uplate

Primalac: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Broj računa: 190-16320-12

Svrha uplate: Navesti vrstu naknade

Poziv na broj: Upisati broj indeksa